EEL
Om EEL

Om EEL

EEL AB bildades 2004 i Örebro som ett samarbete mellan ELON Svenska AB och Svenska Elkedjan AB. Det nya bolaget samlar den gemensamma fackhandeln under ett tak men med olika kedjenamn så att varje kedjas unikitet frontas på den svenska marknaden. Det ger oss möjlighet att behålla olika varumärken ut mot konsument samtdigt som vi vinner stordriftsfördelar.

EEL AB är koncernens samlade operativa bolag med ett inköps- och logistikcenter beläget i Örebro. Lokalerna inrymmer både en kontorsdel och en stor lagerlokal. Efter kraftig tillväxt under de första åren fördubblades både kontors- och lagerytan i lokalerna. Idag har lagret en area på hela 30 000 kvm. På centrallagret i Örebro finns vitvaror från ledande vitvaruleverantörer som EEL AB samarbetar med. EEL AB har även ett lager beläget i Anderstorp. Den lagerlokalen omfattar mer än 20 000 kvm.

I juli 2008 fick EEL AB, utöver de två första kedjorna ELON och Elkedjan, ytterligare en kedja till koncernen, Svenska Hemexperten. Kedjan kom igång med sin kommersiella verksamhet med ca 20 butiker i januari 2009. Under hösten 2010 förvärvades ännu en kedja, den här gången var det den fria fackhandelskedjan Elspar som tillkom som dotterbolag till EEL AB. Sedan december 2011 har koncernen utökats med ytterligare en stor spelare i vitvarubranchen - Hemmabutikerna. Förutom de fem kedjorna finns även ett E-handelsbolag inom koncernen, Vitvarumäklarna.
Genom vårt unika samarbete slår vi vakt om våra olika kedjors varumärken och inriktningar.

I december 2012 fattades beslut om att inleda en förändring av antalet varumärken inom koncernen och fokusera på ELON och Elkedjan. Detta för att koncentrera och förstärka konkurrenskraften på den svenska marknaden. Omprofilering av Elspar, Hemexperten och Hemmabutikerna inleddes i januari 2013 och är nu slutförd. Samtidigt fattades beslut om att fördela upp verksamheten i en ny struktur. Ett affärsområde för butik där verksamheten fokuseras till Örebro och ett affärsområde för teknik till Anderstorp. Affärsområdet EEL Teknik är nu koncentrerad till Anderstorp där verksamheten innefattar professionella elinstallatörer och verksamheten inriktas mot B2B i första hand. Detta för att stärka upp och ge båda affärsområdena, som har olika inriktning, rätt förutsättningar för att växa.

EEL Holding AB

EEL Holding AB är koncernens övergripande bolag. EEL Holding AB tar beslut rörande frågor som påverkar alla aktieägare, t ex strategiska affärer och övergripande strategiska beslut för hela koncernen inkl. dotterbolag, koncernbudget och koncernresultat. Bolaget bildades 2007.

EEL Holding AB ägs av företag som är anslutna till någon av kedjorna ELON eller Elkedjan. Ingen enskild ägare har en betydande andel av aktierna.

EELs koncernstruktur.

Koncernstruktur3

 

Nyheter

EEL AB köper börsnoterade FDT AB

Vitvarukoncernen ELON Elkedjan Logistic AB (EEL AB) i Örebro köper affärs- och butikssystembolaget FDT AB, noterat på Aktietorget.


Läs hela nyheten...

EEL AB köper Canvac AB

Vitvarukoncernen ELON Elkedjan Logistic AB (EEL AB) i Örebro förvärvar Canvac AB. Köpet stärker EELs varumärkesportfölj och ger koncernen en starkare position på marknaden.


Läs hela nyheten...

EEL bantar bort tre varumärken

Vitvarukoncernen EEL AB i Örebro, med 400 butiker runt om i landet, utvecklar sina varumärken. Fem blir två.

 – ELON och Elkedjan blir ansiktet utåt. Vi skapar stordriftsfördelar och gör det enklare för kunden, säger Christer Larsson, vd för EEL.


Läs hela nyheten...

Svenska EEL sluter strategiskt avtal med norska Euronics

Vitvarukoncernen EEL i Örebro har tecknat ett avtal med hemelektronikkedjan Euronics Norge. Avtalet innebär att Euronics Norges cirka 70 butiker förbinder sig att handla sina vitvaror från EEL:s lager i Örebro.

- Affären med Euronics är ett första steg att ta oss in på nya marknader, säger Christer Larsson, koncernchef för EEL AB som är branschens största inköpsorganisation i Sverige.


Läs hela nyheten...

EELs VD och koncernchef utsedd till Årets Ledare 2013

Christer Larsson, VD och koncernchef för EEL AB, var en av finalisterna i kategorin Årets ledare på Retail Awards 2013 den 20 maj.

Bakom Retail Awards står Svensk Handel och Dagens Handel. Kategorin är ny för i år och har instiftats för att lyfta fram duktiga ledare inom handeln som inte enbart utvecklar och lyfter det egna företaget, utan hela handeln.

De nominerade var Sofia Brax, HR-chef på Lindex, Christer Larsson, vd för EEL och Patrik Wirlén, kedjechef på Coop Extra.


Läs hela nyheten...

EELs VD och koncernchef finalist som årets ledare på Retail Awards 2013

Finalist_ledare

Christer Larsson, VD och koncernchef för EEL AB, är en av finalisterna i kategorin Årets ledare på Retail Awards 2013. Bakom Retail Awards står Svensk Handel och Dagens Handel. Kategorin är ny för i år och har instiftats för att lyfta fram duktiga ledare inom handeln som inte enbart utvecklar och lyfter det egna företaget, utan hela handeln.


Läs hela nyheten...

2013-03-07 EEL-mässan i Örebro närmar sig

Den 10 -12 april händer det igen - det som har kommit att bli vitvarusveriges största mötestillfälle: EEL-mässan, där svensk fackhandel möter sina största leverantörer. I år kommer hela 55 leverantörer att finnas på plats för att visa upp nyheter och utbilda Sveriges fackhandelssäljare i sina produkter. Förutom nyheter inom vitvaror och småelsprodukter kommer det för första gången att finnas belysningsleverantörer på plats.


Läs hela nyheten...

Pressinformation 2012-12-07

Ny varumärkesstrategi stärker marknadsledarskap:

Vitvarukedjorna ELON och Elkedjan dubblar antalet butiker

Inköps- och logistikföretaget EEL AB med en omsättning (2011) på ca 4,2 mrd kr och med sammanlagt ca 450 vitvarubutiker i landet, kommer genom en ny varumärkesstrategi att koncentrera verksamheten till butikskedjorna ELON och Elkedjan med varianter. Båda dessa varumärken har tydliga profiler och hög kännedom på marknaden. Övriga EEL-varumärken som Elspar, Hemma och Hemexperten kommer att konverteras till någon av de två förstärkta kedjorna. Omprofileringen ska vara genomförd under 2013.


Läs hela nyheten...

EEL Service – nytt bolag tillsammans med Garantgruppen

Vid årsskiftet 2011/2012 bildades servicebolaget EEL Service vilket ägs gemensamt av EEL AB och GarantGruppen AB.

Syftet med samarbetet är att värna om fackhandeln och hantera garanti- och servicearbeten på produkter från EEL lagret avseende vitvaror, värmepumpar, storkök, kommersiell kyla samt produkter med 5 års garanti.


Läs hela nyheten...

EEL förvärvar Hemmakedjan

De sista tre åren har EEL utvecklats mycket positivt. Vi har visat på betydelsen och vikten av gemensam konkurrenskraft och inköpsvolym ger rätt förutsättningar. Gemensamma volymer, stark ekonomi skapar en stabil grund att stå på.


Läs hela nyheten...

Saknar du Webbshop & Intranät?

Du som tidigare varit van vid att hitta länk till EELs Intranät och interna webbshop från hemsidan hänvisas till följande adress: https://intra.eelab.se


Läs hela nyheten...