EEL
Nyhet!

ELON tecknar ramavtal med Stena Fastigheter


Vitvarukedjan ELON med kring 350 butiker i hela Sverige har tecknat ramavtal med Stena Fastigheter. Avtalet är tecknat med social hänsyn, vilket innebär att ELON ska erbjuda praktik eller anställning till ett visst antal boende i Stena Fastigheters områden som står långt ifrån arbetsmarknaden.


Stena Fastigheter AB är ett av Sveriges ledande privata fastighetsbolag med över 24 000 lägenheter och 3 500 lokaler i de tre storstadsregionerna Göteborg, Stockholm och Malmö, samt i Uppsala, Lund och Landskrona. Bolaget arbetar aktivt med kontinuerlig upprustning av befintligt fastighetsbestånd och har de kommande åren en omfattande nyproduktion med 1 000 nya lägenheter per år.

– ELON har levererat vitvaror till vissa av våra ombyggnadsprojekt under ett år med gott resultat och hög servicenivå. Våra förväntningar på de kommande åren är vi ska ha ett gott samarbete där båda parter är nöjda, säger Mats Eliasson, inköpschef på Stena Fastigheter AB.

- ”Det känns fantastiskt bra att vi har kommit i mål med detta avtal”, säger Fredrik Nilsson, ägare till två ELON-butiker. "Jag har lagt ned mycket tid och kraft på att bevisa att ELON är det bästa valet i denna upphandling. Vi har en god sammanhållning i vår butikskedja och delar upp affären mellan oss på de olika orter som Stena Fastigheter har sin verksamhet.”

Stena Fastigheter är ett bolag med stort samhällsengagemang och fokus på långsiktigt hållbara boendemiljöer. Bolaget arbetar bland annat med social hänsyn i upphandlingar där samarbetspartners ska erbjuda möjlighet till anställning eller praktik för boende i områdena. I avtalet mellan ELON och Stena Fastigheter innebär det att sex personer per år kommer att erbjudas sysselsättning.

– Vi är mycket nöjda över samarbetet med Stena Fastigheter och ser att vår affärsidé med engagerade, kunniga och drivna entreprenörer verkligen ger resultat. Att våra butiker nu går samman för att kunna ta större uppdrag bevisar detta, säger Christer Larsson, VD på ELON Group.

Avtalet är skrivet mellan Stena Fastigheter AB och ELON Elcomfortgruppen i väst AB, gäller från 1 maj 2017 och har en giltighet på två år med option på ett års förlängning. Det är ett exklusivt ramavtal där ELON kommer att stå för merparten av försäljning av vitvaror till Stena Fastigheter.

Christer Larsson, ELON Group, 010-220 41 24
Fredrik Nilsson, ELON Elcomfortgruppen i väst, 070-465 63 17
Mats Eliasson, inköpschef Stena Fastigheter, 075-241 51 16


Publicerad: den 27 juni 2017

Nyheter

ELON tecknar ramavtal med Stena Fastigheter

Vitvarukedjan ELON med kring 350 butiker i hela Sverige har tecknat ramavtal med Stena Fastigheter. Avtalet är tecknat med social hänsyn, vilket innebär att ELON ska erbjuda praktik eller anställning till ett visst antal boende i Stena Fastigheters områden som står långt ifrån arbetsmarknaden.


Läs hela nyheten...

ELON tecknar samarbetsavtal med Riksbyggen

Sedan början av 2016 har ELON fokuserat sitt arbete kring bygg och fastighetsförsäljning och förstärkt organisationen centralt med flera personer. Arbetet har gett resultat och ELON har nu tecknat ett samarbetsavtal med Riksbyggen gällande leverans av vitvaror till nyproduktioner och förvaltning.


Läs hela nyheten...

ELON tecknar samarbetsavtal med Victoria Park

Vitvarukedjan ELON tecknar sitt första stora centrala avtal där handlare från olika orter går samman för att ge fastighetsägaren bästa möjliga service.


Läs hela nyheten...

ELON öppnar butik på Väla köpcentrum

Den 22 september öppnades dörrarna för ELONs nyaste butik – 1100 kvm på Väla köpcentrum i Helsingborg.


Läs hela nyheten...

ELON Elkedjan Logistic fortsätter satsa på Örebro – flyttar verksamhet från Mariestad

För drygt två och ett halvt år sedan förvärvade EEL AB bolaget Canvac AB. Under den första delen av 2016 fusionerades Canvac in i EEL AB och nu väljer man att samla verksamheten i Örebro. Sedan uppköpet 2014  har fokus på klimatprodukter inom EEL ökat rejält och större delen av Canvacs lagerverksamhet har redan flyttat till EELs fastighet på Bäcklundavägen i Örebro. 


Läs hela nyheten...