EEL
Nyhet!

ELON Group utmanar hemelektronikbranschen


ELON Group fortsätter att stärka sin strategiska position som navet för fackhandel i Norden. Det helägda dotterbolaget Euronics Norge bildar tillsammans med Euronics Sverige ett gemensamt inköpsbolag – Euronics Nordic. I och med detta samarbete kommer båda bolagen att få tillgång till bättre konkurrensvillkor och en struktur som möter framtida behov. 


”Det pågår strukturella förändringar i vår bransch som kräver nytänkande”, menar ELON Groups koncernchef Christer Larsson. Vårt gemensamma bolag påvisar fackhandels styrka och fördelar. Med vår lokala närvaro, våra personliga relationer och vår höga servicenivå kommer vi att ge marknadsjättarna en match. Vi jobbar med stora inköpsvolymer vilket innebär att vårt bolag kommer att göra avtryck även i konsumentled”.

Huvudfokus för det nya bolaget är samordning av sortiment och dess volymer i Norge och Sverige. Bolaget kommer att använda sig av EEL ABs lager- och logistiklösning.

”Euronics Norges butiker har sedan 2014 fått vitvaror och småelsprodukter levererade via EEL i Örebro”, säger Kenneth Baltzersen, VD för Euronics Norge. ”Att nu även nyttja denna lösning för brunvaror kommer att förenkla mycket i vår verksamhet.”

Euronics Sverige VD Peter Håkansson tror starkt på samarbetet i det nya bolaget som ett sätt att möta omvärldens krav:

”Vår främsta fördel med bildandet av Euronics Nordic är att vi tar steget att bli nordiska istället för enbart svenska”, säger Peter Håkansson. ”Vi får ett nytt förhandlingsperspektiv som är positivt för de nordiska konsumenterna och vi kommer med våra sammanlagt 145 butiker blir störst i Norden inom fackhandeln för hemelektronik. ”


Publicerad: den 1 september 2016

Nyheter

ELON tecknar ramavtal med Stena Fastigheter

Vitvarukedjan ELON med kring 350 butiker i hela Sverige har tecknat ramavtal med Stena Fastigheter. Avtalet är tecknat med social hänsyn, vilket innebär att ELON ska erbjuda praktik eller anställning till ett visst antal boende i Stena Fastigheters områden som står långt ifrån arbetsmarknaden.


Läs hela nyheten...

ELON tecknar samarbetsavtal med Riksbyggen

Sedan början av 2016 har ELON fokuserat sitt arbete kring bygg och fastighetsförsäljning och förstärkt organisationen centralt med flera personer. Arbetet har gett resultat och ELON har nu tecknat ett samarbetsavtal med Riksbyggen gällande leverans av vitvaror till nyproduktioner och förvaltning.


Läs hela nyheten...

ELON tecknar samarbetsavtal med Victoria Park

Vitvarukedjan ELON tecknar sitt första stora centrala avtal där handlare från olika orter går samman för att ge fastighetsägaren bästa möjliga service.


Läs hela nyheten...

ELON öppnar butik på Väla köpcentrum

Den 22 september öppnades dörrarna för ELONs nyaste butik – 1100 kvm på Väla köpcentrum i Helsingborg.


Läs hela nyheten...

ELON Elkedjan Logistic fortsätter satsa på Örebro – flyttar verksamhet från Mariestad

För drygt två och ett halvt år sedan förvärvade EEL AB bolaget Canvac AB. Under den första delen av 2016 fusionerades Canvac in i EEL AB och nu väljer man att samla verksamheten i Örebro. Sedan uppköpet 2014  har fokus på klimatprodukter inom EEL ökat rejält och större delen av Canvacs lagerverksamhet har redan flyttat till EELs fastighet på Bäcklundavägen i Örebro. 


Läs hela nyheten...