EEL
Nyhet!

Sveriges största vitvarukedja rustar för nya affärer


EEL, där Sveriges största el- och vitvarukedjor ELON och Elkedjan ingår, bygger för framtiden.

En ny organisation sätts på plats för att höja effektiviteten och bädda för nya affärer.
- Det går bra för oss nu. Flera nya strategiska affärer är på väg, säger VD och koncernchefen Christer Larsson.


Inköps- och logistikkoncernen EEL med drygt 400 butiker i Sverige och en omsättning på 3,4 miljarder kronor gör en omstrukturering av koncernen. I toppen ligger moderbolaget EEL Holding AB med sex dotterbolag, däribland EEL AB med butikskedjorna ELON och Elkedjan, EEL Teknik, Canvac och FDT.

Nuvarande koncernchefen Christer Larsson fortsätter som vd och koncernchef för EEL Holding AB, en strategisk roll med betoning på affärsutveckling.

Det operativa arbetet på EEL AB tas över av Christian Borell, tidigare finanschef och nu ny VD i bolaget. Enligt koncernchefen Christer Larsson ska den nya organisationen möjliggöra en fortsatt god utveckling:

– Vi gör detta för att höja vår effektivitet och för att kunna expandera ytterligare. Nya affärer presenteras senare under året. Vår goda lönsamhet visar också fackhandelns styrka i Sverige.

Koncernens huvudkontor ligger i Örebro. Ytterligare ett tecken på vitvaruhandelns starka expansion är att EEL i slutet av maj inviger en ny tillbyggnad på såväl lageryta som kontor.  Tillbyggnaden gör att EEL nu har Sveriges största vitvarulager på 55 000 kvm och har genererat ett flertal nya jobb för regionen.

 

Vid frågor, kontakta Camilla Waldmark, EEL, tel. 070-570 11 94 eller camilla.waldmark@eelab.se

Fotnot: Christer Larsson, VD och koncernchef för EEL Holding AB, tilldelades priset som Årets Ledare på Retail Awards2013. Bakom Retail Awards står Svensk Handel och Dagens Handel. Kategorin vill lyfta fram duktiga ledare inom handeln som inte enbart utvecklar och lyfter det egna företaget, utan hela handeln, med motiveringen: "En visionär som med tydlighet och uthållighet har förmått att, i en hårt konkurrensutsatt marknad, skapa samsyn och gemensamma mål för engagerade företagare och medarbetare."


Publicerad: den 19 maj 2015

Nyheter

ELON tecknar ramavtal med Stena Fastigheter

Vitvarukedjan ELON med kring 350 butiker i hela Sverige har tecknat ramavtal med Stena Fastigheter. Avtalet är tecknat med social hänsyn, vilket innebär att ELON ska erbjuda praktik eller anställning till ett visst antal boende i Stena Fastigheters områden som står långt ifrån arbetsmarknaden.


Läs hela nyheten...

ELON tecknar samarbetsavtal med Riksbyggen

Sedan början av 2016 har ELON fokuserat sitt arbete kring bygg och fastighetsförsäljning och förstärkt organisationen centralt med flera personer. Arbetet har gett resultat och ELON har nu tecknat ett samarbetsavtal med Riksbyggen gällande leverans av vitvaror till nyproduktioner och förvaltning.


Läs hela nyheten...

ELON tecknar samarbetsavtal med Victoria Park

Vitvarukedjan ELON tecknar sitt första stora centrala avtal där handlare från olika orter går samman för att ge fastighetsägaren bästa möjliga service.


Läs hela nyheten...

ELON öppnar butik på Väla köpcentrum

Den 22 september öppnades dörrarna för ELONs nyaste butik – 1100 kvm på Väla köpcentrum i Helsingborg.


Läs hela nyheten...

ELON Elkedjan Logistic fortsätter satsa på Örebro – flyttar verksamhet från Mariestad

För drygt två och ett halvt år sedan förvärvade EEL AB bolaget Canvac AB. Under den första delen av 2016 fusionerades Canvac in i EEL AB och nu väljer man att samla verksamheten i Örebro. Sedan uppköpet 2014  har fokus på klimatprodukter inom EEL ökat rejält och större delen av Canvacs lagerverksamhet har redan flyttat till EELs fastighet på Bäcklundavägen i Örebro. 


Läs hela nyheten...