EEL
Nyhet!

Canvac fusioneras i EEL AB


I mars 2014 förvärvade EEL AB försäljningsbolaget Canvac AB. Syftet med detta var främst ett strategiskt viktigt steg i EELs ambition att växa som bolag.


”Med Canvac har vi fått tillgång till ett eget, inarbetat varumärke och en egen säljorganisation”, säger Christian Borell, VD på EEL AB. ”Under det gångna året har vi genomlyst de fördelar en fusion av EEL och Canvac skulle innebära och vi har nu tagit beslutet att genomföra en bolagsfusion fullt ut.”

I Mariestad kommer personalen fortsatt hantera eftermarknad, reservdelar och tester av nya produkter. 
”I och med bolagens fusionering kommer verksamheten självklart till viss del omstruktureras”, säger Christian Borell. ”En del produkter flyttas till EELs lager i Örebro, i Mariestad kommer verksamheten att utvecklas kring vår satsning gällande sourcing av produkter under eget varumärke. Antalet anställda i Mariestad kommer att inte att förändras.”

Vid frågor kontakta Christian Borell, VD EEL AB, tel: 070-689 24 33


Publicerad: den 22 december 2015

Nyheter

ELON tecknar ramavtal med Stena Fastigheter

Vitvarukedjan ELON med kring 350 butiker i hela Sverige har tecknat ramavtal med Stena Fastigheter. Avtalet är tecknat med social hänsyn, vilket innebär att ELON ska erbjuda praktik eller anställning till ett visst antal boende i Stena Fastigheters områden som står långt ifrån arbetsmarknaden.


Läs hela nyheten...

ELON tecknar samarbetsavtal med Riksbyggen

Sedan början av 2016 har ELON fokuserat sitt arbete kring bygg och fastighetsförsäljning och förstärkt organisationen centralt med flera personer. Arbetet har gett resultat och ELON har nu tecknat ett samarbetsavtal med Riksbyggen gällande leverans av vitvaror till nyproduktioner och förvaltning.


Läs hela nyheten...

ELON tecknar samarbetsavtal med Victoria Park

Vitvarukedjan ELON tecknar sitt första stora centrala avtal där handlare från olika orter går samman för att ge fastighetsägaren bästa möjliga service.


Läs hela nyheten...

ELON öppnar butik på Väla köpcentrum

Den 22 september öppnades dörrarna för ELONs nyaste butik – 1100 kvm på Väla köpcentrum i Helsingborg.


Läs hela nyheten...

ELON Elkedjan Logistic fortsätter satsa på Örebro – flyttar verksamhet från Mariestad

För drygt två och ett halvt år sedan förvärvade EEL AB bolaget Canvac AB. Under den första delen av 2016 fusionerades Canvac in i EEL AB och nu väljer man att samla verksamheten i Örebro. Sedan uppköpet 2014  har fokus på klimatprodukter inom EEL ökat rejält och större delen av Canvacs lagerverksamhet har redan flyttat till EELs fastighet på Bäcklundavägen i Örebro. 


Läs hela nyheten...