EEL
www.eelab.se

EEL AB

EEL AB är ett inköps- och logistikcenter i Örebro. Företaget bildades 2004 i Örebro som ett samarbete mellan ELON Svenska AB och Svenska Elkedjan AB.

EEL AB är idag en del i ELON Group-koncernen och i bolaget finns två fackhandelskedjor, ELON och Elkedjan. Sammanlagt har vi över 400 butiker. Vi samlar den gemensamma fackhandeln under ett tak, men med olika kedjenamn, så att varje kedjas unika delar får frontas på den svenska marknaden. Det ger oss möjlighet att behålla olika varumärken ut mot konsument samtidigt som vi vinner stordriftsfördelar.

I Örebro ligger vårt huvudkontor. Här hittar du även vårt centrallager för tunga vitvaror och småelsartiklar. Centrallagret har en lageryta på drygt 55 000 kvm där flertalet ledande vitvaruleverantörer som Electrolux, Samsung, ASKO, Miele, Bosch, OBH Nordica, Philips m.fl. finns representerade.

EEL AB samarbetar för framtiden. Vi vill skapa mervärde för våra kedjor och dess medlemmar genom gemensamma IT-, inköp-, lager- och logistikkanaler. En god ekonomisk lönsamhet är en förutsättning för att vi skall lyckas!

I ELON Group finns, förutom EEL AB, följande företag:

EEL Teknik – en svensk elgrossist med ungefär 1900 elektriker från norr till söder.
Euronics Norge AS – norsk hemelektronikkedjan med 65 butiker.
FDT AB – tillhandahåller och utvecklar affärssystem och butiksdata med fokus på butiker inom detaljhandeln.
Bäcklunda Fastigheter AB – äger och förvaltar fastigheter.                                           

Nyheter

Canvac fusioneras i EEL AB

I mars 2014 förvärvade EEL AB försäljningsbolaget Canvac AB. Syftet med detta var främst ett strategiskt viktigt steg i EELs ambition att växa som bolag.


Läs hela nyheten...

EEL Holding AB heter nu ELON Group AB

Vid en extra bolagsstämma den 16 december beslutades att EEL Holding AB kommer att ändra bolagsnamn till ELON Group AB.


Läs hela nyheten...

EEL och Euronics Norge blir störst i Norden

Koncernen EEL med bas i Örebro förvärvar det norska hemelektronikföretaget Euronics Norge. Förvärvet gör EEL, där varumärkena ELON och Elkedjan ingår, störst i Norden inom vitvaror.


Läs hela nyheten...

Landshövding Maria Larsson invigde EELs nya lager

Onsdagen den 27 maj invigde Örebro Läns landshövding Maria Larsson EELs utbyggnation av lager och kontor i Örebro som på ett år har dubblerat sin yta. Det är ett bygge som skett i rekordfart och resulterat i en lageryta på drygt 55 000 kvadratmeter, kontorslokaler på 2 500 kvadratmeter och ett tåghus på ett par hundra meter.

 


Läs hela nyheten...

Sveriges största vitvarukedja rustar för nya affärer

EEL, där Sveriges största el- och vitvarukedjor ELON och Elkedjan ingår, bygger för framtiden.

En ny organisation sätts på plats för att höja effektiviteten och bädda för nya affärer.
- Det går bra för oss nu. Flera nya strategiska affärer är på väg, säger VD och koncernchefen Christer Larsson.


Läs hela nyheten...